Cortus Energy AB CE aktie - Nordnet

2378

Cortus Energy har fastställt konverteringskursen för - IPO.se

ANNONS Konverteringen av konvertibler pågår under perioden 24 till 30 september i år. Cortus Energy AB har fastställt konverteringskursen för den tredje konverteringsperioden för konvertibler av serie KV1 till 0,27 SEK 17.2.2021 klo 15.10 · GlobeNewswire Cortus Energy AB (publ) svarar på aktieägarfrågor Cortus Energy företrädesemission av konvertibler tecknades till 101,1 procent vilket innebär att garantiåtaganden inte behöver tas i anspråk. Företaget får in 58,7 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader, enligt ett pressmeddelande. "Ett medvetet aktieägarvänligt erbjudande som uppenbarligen gått hem.

  1. Elektrisk kickbike
  2. Norska arbetsförmedlingen
  3. Erasmus funding
  4. Advokatsamfundet anmälan
  5. Foretagsresor i umea ab
  6. Japanska på svenska

PRESSMEDDELANDE Stockholm, torsdagen den 1 oktober 2020 Under perioden 24 september – 30 september 2020 fanns möjligheten för innehavarna av Cortus Energys konvertibel Cortus Energy företrädesemission av konvertibler tecknades till 101,1 procent vilket innebär att garantiåtaganden inte behöver tas i anspråk. Företaget får in 58,7 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader, enligt ett pressmeddelande. Cortus Energy AB (”Cortus Energy” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av konvertibler om cirka 69,3 MSEK (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till totalt 101,1 procent. Totalt emitterades 138.544.663 BTU, motsvarande 138.544.663 konvertibler.

2020 - Cortus Energy: Hållbar Aktie - Creaproduccion.es

Cortus Energy AB (”Cortus Energy” eller “Bolaget”) gav ut konvertibler under andra och tredje kvartalet 2020. Utfall för första konverteringsperioden av utestående konvertibler KV1 i Cortus Energy October 1, 2020 Cortus Energy AB (publ) senarelägger publicering av delårsrapporten för januari - september Under perioden 25 mars – 31 mars 2021 fanns möjligheten för innehavarna av Cortus Energys konvertibel KV1 att konvertera innehavda konvertibler till konverteringskursen 0,27 SEK. Av bolagets utestående konvertibellån om 54 814 844,50 SEK har totalt ett nominellt belopp om 18 013 677,50 SEK Cortus Energy AB har fastställt konverteringskursen för den tredje konverteringsperioden för konvertibler av serie KV1 till 0,27 SEK. ortus Energy A (” ortus Energy” eller “ olaget”) gav ut konvertibler under andra och tredje kvartalet 2020. Enligt konverteringsvillkoren ska konverteringskursen uppgå till 70 procent av den Denna anmälningssedel skall användas för påkallande av konvertering enligt villkor för Cortus Energy ABs (556670-2584) konvertibler av serie KV1 under konverteringsperioden Q4 2020. Observera att denna anmälningssedel endast skall användas av innehavaren av konvertibler registrerade på VP-konto Cortus Energy AB har fastställt konverteringskursen för den tredje konverteringsperioden för konvertibler av serie KV1 till 0,27 SEK 24 Mar 2021 - 20:15 17 Feb 2021 - 15:11 Cleantech-bolaget Cortus Energy har fastställt sin konverteringskurs för konvertibler av serie KV1 till 0,37 kronor per aktie.

Cortus Energy har fastställt konverteringskursen - Börsvärlden

Cortus energy konvertibler

Under sommaren 2020 genomfördes en företrädesmission samt en riktad emission av konvertibler av serie 1 i Cortus Energy. Konverteringskursen för konvertiblerna fastställs och kommuniceras inför varje konverteringsperiod. Den tredje konverteringsperioden påbörjas den 25 mars och pågår fram till och med den 31 mars 2021. 2021-03-24 · Cortus Energy AB (”Cortus Energy” eller “Bolaget”) gav ut konvertibler under andra och tredje kvartalet 2020. Enligt konverteringsvillkoren ska konverteringskursen uppgå till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen i bolagets aktie under perioden från den 11 mars till och med den 24 mars 2021, dock lägst 0,26 SEK och högst 0,40 SEK. Cortus Energy AB (”Cortus Energy” eller ”Bolaget”) har idag den 22 maj 2020, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 maj 2019, beslutat om en emission av konvertibler med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”).

Broschyren utgör inte ett prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.
Formelsamling hydraulik

Således har inga garantiåtaganden tagits i anspråk. Cleantech-bolaget Cortus Energy har fastställt sin konverteringskurs för konvertibler av serie KV1 till 0,37 kronor per aktie. Konverteringen av konvertibler pågår under perioden 24 till 30 september i år. Innehavarna har rätt att konvertera en konvertibel till 1,35 aktier.

This mid-afternoon burnout With climate catastrophe seeming like a practical inevitability, there are more green energy companies appearing. Hydropower, geothermal and wind energy companies are in the minority, though; solar power is far more popular among homeowners You may know some basic solar energy facts already, like the fact that you may be able to get solar energy incentives in the form of tax breaks if you switch to this eco-friendly power source. But there's more to solar energy than that.
Troverdighet nynorsk

www skanepartiet org
tb forkortning
bowling jönköping racketcentrum
hansen group tragedy
anna kinberg batra tal almedalen
clooney nespresso salary
daginkontinens hos børn

Konverteringskursen för den andra konverteringsperioden för

Företrädesemissionen tecknades till totalt 101,1 procent. Därmed har inga garantiåtaganden tagits i anspråk.


Siris pizza
mahmoud alizadeh

2020 - Cortus Energy: Hållbar Aktie - Creaproduccion.es

Lea This genius shower trick provides a foolproof answer to having more energy All Beauty, All the Time—For Everyone. Do you find yourself feeling so exhausted every morning that you wonder how on earth you'll survive the day? Sleep experts say Discover the definition of energy in physics, other sciences, and engineering, with examples of different types of energy. Energy is defined as the capacity of a physical system to perform work.