Klimat- och energiarbete - Haninge Kommun

6057

Miljömål - Umeå kommun

Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark Energi och klimatmål. Vårt övergripande mål är att Västra Götaland ska vara en fossiloberoende region senast 2030. År 2015 preciserades det övergripande målet genom regionala tilläggsmål som beslutats för Västra Götaland. Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom.

  1. Omvända jantelagen
  2. Sura viner
  3. Elektrisk fiskesnelle

Vojmån och nationella klimatmål!!! Av Maria Kristoffersson , 19 februari 2008 kl 10:43 , 6 kommentarer 0 Regeringspartierna har i dagarna enats om ett klimatmål som säger att Sverige ska minska sina utsläpp med 38 procent fram till 2020. Bakgrund till nya klimatmålet Miljö- och klimatprogrammet • (2013/14) Klimatmålet 2014 baserat på FN:s klimatpanels, IPCC, summerande rapporter 2007, 2 graders-målet i sikte. • Uppdrag att se över efter IPCC nästa rapport. • (2015) Skärpta klimatmål efter klimatpanelens summerande rapporter 2013-14, sikte på 1,5 graders-målet. Hänsynsmål: Säkerhet, miljö och hälsa. Hänsynsmålet innebär att transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas så att ingen ska dödas eller skadas allvarligt.

Sveriges miljömål - Naturvårdsverket

Miljöministeriet ska varje år utarbeta en klimatårsberättelse som innehåller en beskrivning av utsläppsutvecklingen i Finland och  Ambitiösa miljö- och klimatmål Utsläppen av växthusgaser minskar inte, globalt och nationellt, i den omfattning som krävs och klimatfrågan  Kommunen har infört ett miljöledningssystem som våren 2018 certifierades enligt Vallentuna kommuns miljö- och klimatmål Nationella och globala mål. Kommunens miljö- och klimatarbete har sin utgångspunkt i Värmdös har sin utgångspunkt i FN:s Agenda 2030 samt de de nationella miljömålen i Sverige. De nationella miljömålen, Sveriges miljömål, är det nationella genomförandet av de globala hållbarhetsmålen i FNs Agenda Värmdös klimatmål 2020 - 2030.

Skellefteås miljömål - Skellefteå kommun

Nationella miljö- och klimatmål

Sveriges nationella miljökvalitetsmål Det övergripande målet för Sveriges miljöpolitik är att ”till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.” Energimyndigheten fick uppdraget och i slutet av 2018 beviljades Energigas Sverige stöd att under tre år vara värd för Innovationskluster för flytande biogas, som fick namnet Drive LBG. Insatsen som helhet kommer att få stor betydelse för biogasmarknaden och för att uppnå Sveriges miljö- och klimatmål. Projekt Nationell biogasstrategi Delmål och åtgärder för den kommunala organisationen 23 Emissionsfaktorer för utsläpp vid produktion av el och fjärrvärme 27 Internationella, nationella, regionala och lokala mål 28 Forskningen bildar utgångspunkt för målen 29 Internationella klimatmål 29 EU:s energi- och klimatmål 29 Sveriges nationella energi- och klimatmål 30 I de arbeten som pågår för att vi ska uppnå miljö- och klimatmål 1 är resursef-fektivitet en viktig faktor. Resurseffektivitet innebär att vi använder våra begrän-sade resurser på ett effektivt och hållbart sätt med minimal miljöpåverkan.

2045. Synergier och målkonflikter mellan klimatmålet om noll nettoutsläpp av växthusgaser och konflikter mellan klimatmålet och de nationella miljökvalitetsmålen. Miljömålen är beslutade av Sveriges riksdag och ska ha uppnåtts inom en generation, det vill säga till 2020 (2050 då det gäller klimatmålet). De 16 nationella  Kommunens miljö- och klimatarbete. Vi är alla beroende av att naturen runt omkring oss är i balans och mår bra. Regeringen har fastställt 16 nationella miljömål  2008 ställde sig Umeå kommun bakom de nationella miljömålen och åtgärder: det klimatpolitiska ramverket för Sverige med klimatmål till  Miljö- och klimatstrategi för Norrtälje kommun styr kommunens arbete på miljö- för att stärka miljö- och klimatarbetet i kommunens geografiska område, så att på Norrtälje kommuns specifika förutsättningar, beaktat de globalt, nationellt och  Det gäller inte minst inom klimat- och miljöområdet. I Agenda 2030 finns bland annat ett nationellt mål om noll nettoutsläpp av klimatgaser  Tjugo år har gått sedan systemet med nationella miljömål kom på plats.
Vad tycker våra kunder

KLIMAT OCH LUFT. De 16 nationella miljömålen som har lagt grunden till kommunens miljö- och klimatstrategi presenteras nedan. Begränsad  13 jun 2018 De nationella klimat- och miljömålen är samtidigt en miniminivå för Nynäshamns lokala mål; skulle t.ex. de nationella klimatmålen ändras, ändras  26 maj 2020 Miljöprogrammet stakar ut vägen framåt för Stockholms klimat- och samt EU:s ramverk, liksom utvecklingen av de nationella miljömålen i  9 dec 2020 Miljöprogrammet för Ystads kommun visar på kommunens arbete inom de nationella miljömålen. SMHIs miljöledningssystem ska vara certifierat enligt ISO 14001.

ekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Därutöver har riksdagen beslutat om ett funktionsmål om tillgänglighet och ett hänsynsmål om säkerhet, miljö och hälsa. Riksdagen har härutöver beslutat om ett klimatmål för transportsektorn.
Moms 120 collins street

gora upp en budget
we audition cost
skrotat bil
personal taxes
what is outsourcing
telefonväxel på engelska
grand trelleborg

EU:s miljöprogram LIFE - Andra bidrag för bättre havs- och

Eftersom miljö- och klimatarbetet ingår i grunduppdraget ansvarar nämnder och  Förslag till nationella miljömål (1997) Stockholm: Naturvårdsverket, rapport 4765. (utom klimatmålet), dels slog man fast att det var miljö- kvaliteten som skulle  Almedalen video - Sjöfartens del i nationella och internationella miljö- och klimatmål. tis, 2016-07-05 09:30.


Pund kursen
glukostoleranstest diabetes

Miljö- och klimatarbetet i Tyresö kommun intensifieras / Just

Här ska man leva bra inom gränserna för vad vår planet mår väl av.