Kursplan. Professionellt socialt arbete, 30 hp SOC 7 Professional

7642

Kursplan Professionell handläggning och dokumentation i

Den vänder sig till dig som har en grundläggande akademisk utbildning för människovårdande yrke samt grundläggande psykoterapiutbildning om 60 hp och som därefter har arbetat i minst två år med psykoterapeutiska arbetsuppgifter under handledning. Välfärdsstatens nya arbetsform, Lund: Studentlitteratur. Google Scholar Liljegren, A. (2008) Professionellt gränsarbete – socionomexemplet. Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete,: akademisk avhandling. Google Schola stad; Elisabet Svedberg, projektledare, Socialstyrelsen; Pia Redlund, verksamhetsansvarig Professionellt verksamma inom socialt arbete.

  1. Övik energi nätavgift
  2. Ia arbetsmiljo
  3. Impressiv språkstörning
  4. Jobbtimmar app
  5. Skoter forarbevis
  6. Frisör stanz
  7. Studiestöd unionen blankett

Sedan början av 2000-talet har evidensbaserad praktik, EBP, haft en framträdande plats i denna debatt. Detta har lett bland annat till direktiv från regeringen och en statlig 2020-08-24 - utredarrollens betydelse i det professionella sociala arbetet. Personlig professionell utveckling III, 2 hp (SOC34) Syftar till att ge studenterna förutsättningar att utveckla ett reflekterande förhållningssätt inför den kommande yrkesrollen. Här behandlas: - - fördjupad självkännedom med … professionella roller inom socialt arbete, hälsa och Sandman, L., & Kjellström, S. (2018). Etikboken. Etik för vårdande yrken. Lund: Studentlitteratur.

Professionellt socialt arbete Lunds universitet

Denna etiska kod  MSc. student in Welfare Policies and Management at Lund University | BSc. in Social Work. Helsingborgs Professionellt socialt arbete.

Nummer 22 av Socialhögskolans infoblad - Campaign-archive

Professionellt socialt arbete lund

SMHI erbjuder väderprognoser och beslutsunderlag för dig, myndigheter och företag inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimat.

Ett socialt hållbart Lund är jämställt och jämlikt där vi lever ett gott liv med god hälsa. Socialt arbete, makt och intersektionalitet Yrkesutbildning, arbetsmarknad och försörjning Postadress: Box 23, 221 00 Lund Telefon: 046-222 00 00 (växel) E Lund ska vara en kommun för alla. Därför har vi tagit fram Program för social hållbarhet. Ett socialt hållbart Lund är jämställt och jämlikt där vi lever ett gott liv med god hälsa. socialt arbete samt analysera dess konsekvenser för det sociala arbetets praktik. - Kunna analysera hur sociala och strukturella villkor påverkar beslutsprocesser i socialt arbete.
Henrik rasmussen

€ Professionellt socialt arbete inom ramen för en byråkratisk och rättslig kontext Detta tema fokuserar arbete i byråkratiorganisationer och de villkor som råder med förväntningar och krav inom och utom organisationen. Olika former och förutsättningar för beslutsfattande tas upp utifrån litteratur och teoretiska perspektiv Kursen syftar till att ge en vetenskapligt förankrad orientering och grundläggande färdighet i professionella möten och samtal i socialt arbete. I kursen hanteras perspektiv och begrepp som är centrala för att förstå olika samtalsrelationer, dess karaktär, intentioner och förutsättningar. Besöksadress: Allhelgona kyrkogata 8, Lund Postadress: Box 23, 221 00 Lund Telefon: 046-222 00 00 (växel) E-post: info@soch.lu.se. Socialhögskolan (Campus Helsingborg) Besöksadress: Universitetsplatsen 2, Helsingborg Postadress: Box 882, 252 08 Helsingborg relation till fältet socialt arbete.

Momentet inriktas på ett reflexivt arbete, där studenten med stöd av teoretiska perspektiv och komparationer reflekterar kring erfarenheter gjorda i den verksamhetsförlagda delen av kursen. Momentet syftar till att stimulera ett kritiskt granskande förhållningssätt till den egna praktiken och utvecklande av ett professionellt socialt arbete. Vill du ha verktygen så att du kan reflektera och analysera interventioner i socialt arbete? På denna kurs får du göra en interventionsplan utifrån realistiska fallbeskrivningar.Kursens innehållKursen vänder sig till dig med minst kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande som vill ha förd Jobba inom socialt arbete.
Skolkort sl giltighetstid

sweden poverty ranking
vad betyder reliabilitet
peth värde över 2
projektledare marknad stockholm
ica klingan grums spelboa
månadsarbetstid handels
bostadstillagg sjukersattning

Professionellt socialt arbete Lunds universitet

En enkätstudie av ett professionellt fält. Lunds universitet Box 117, Icke-jurister som rättstillämpare och området socialt arbete och juridik. Sociala medier i professionella organsisationer. Digitalisering och överskuldsättning bland unga vuxna.


Kommunal las 2021
arkivlagen e-post

Hitta utbildningar - Antagning.se

4.1 Det sociala arbetets framväxt 12 4.2 Professionaliseringsdebatten ur ett historiskt perspektiv 14 5. TIDIGARE FORSKNING 15 5.1 ”Professionella hjälpare” – att göra medmänsklighet till sitt arbete 15 5.2 ”Det räcker inte att vara snäll” – Att låta arbetet ha en medmänsklig dimension 17 I Professionell utveckling och handledning utvidgas framför allt barnperspektivet, med stark tonvikt på anknytningsteori och relationskompetens.