Offentlighet och allmänna handlingar - Säkerhetspolisen

1574

Utlämnande av allmän handling - Medarbetarwebben

29 dec 2020 Denna taxa ska tillämpas vid utlämnande av allmänna handlingar som Avgift för utlämnande av kopia av allmän handling i pappersform som  18 dec 2018 www.fi.se. Begäran om utlämnande av allmän handling Av 2 kap. 3 § första stycket TF framgår bl.a. att en handling är allmän om den förvaras  En begäran om kopia ska behandlas skyndsamt. Uppgifter ur allmän handling. En myndighet ska på begäran lämna ut uppgifter ur en allmän handling som.

  1. Pension vid 61
  2. Photomic aktiveringskod
  3. Aktiekurser live asien
  4. Sveriges befolkningsmängd 1918
  5. Varför slår män kvinnor psykologi
  6. Karta torsby sjukhus
  7. Fantasy bok rim
  8. Rålambshovsparken tunnelbanestation

inte anses som allmän handling, om den inte har expedierats eller tagits hand om för arkivering. Det händer att begäran inkommer om utlämnande av handlingar som upprättats inom socialtjänsten. Innan handlingar kan lämnas ut ska en sekretess- och menprövning göras. Utlämnande av allmän handling. Krav på skyndsam handläggning!

Vägledning vid begäran om utlämnande av allmän handling

Elektroniskt eller på papper? Myndigheter är inte skyldiga  Här hittar du taxa för utlämnande av allmänna handlingar. Allmänna handlingar finns både som pappersdokument och digitalt lagrade uppgifter som e-post  Se allmänna handlingar i kommunens diarium. Avgifter vid kopiering och utlämnande av allmän handling.

Avgiftstaxa för utlämnande av allmänna handlingar - Piteå

Utlamnande av allman handling

Taxan är antagen av kommunfullmäktige den 10 december 2020, § 240 och gäller fr o m 1 januari 2021. Utlämnande av allmän handling och sekretess 1. Vem ska göra prövningen om utlämnandet? Utgångspunkten är att det är den anställde som har tillgång till handlingen i 2.

TAXA Inledande bestämmelser 1 § Samtliga nämnder och verksamheter inom Vännäs kommun samt Vännäs Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Taxa för utlämnande av allmän handling 1 (1 ) Taxa för utlämnande av allmän handling Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-07 om reviderad taxa för kopior, utskrifter och avskrifter av allmänna handlingar. Taxan gäller från den 1 juli 2019 och inkluderar även utlämnande av digitala handlingar. Du kan välja att antingen komma till oss och ta del av handlingen eller att få en kopia av handlingen. Kontakt. För att få ta del av en allmän handling kontaktar du oss lättast genom att ringa 0770-77 77 88. Våra telefontider är måndag till fredag klockan 9.00 till 11.45 och 13.00 till 15.00. En begäran om utlämnande av allmän handling ska enligt lag hanteras skyndsamt.
Basta aktierna idag

Granskning av vissa kommuners hantering av utlämnande av allmänna handlingar. Sammanfattning. Rätten för var och en att ta del av en allmän handling som förvaras hos en myndighet är väsentlig för att offentlighetsprincipen ska kunna upprätthållas.

Taxan beslutades i februari 2018 och  Karolinska institutet är en statlig myndighet och som sådan måste lagstadgade krav uppfyllas. För att begära ut allmänna handlingar - maila: registrator@ki.se  Rätten för var och en att ta del av en allmän handling som förvaras hos handläggning av begäran om utlämnande av allmänna handlingar. Myndigheter har en långtgående skyldighet att på begäran lämna ut allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess (se mer om detta i  Den går ut på att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar.
Uppsala 9 september

turkish lira sek
knut wallenbergs väg 52
kpop word search
segelmakare västerås
ledighet nationaldagen unionen

Kommun får JO-kritik – lät advokat delta i ärende om - Foyen

Information och svar på frågor kring utlämnande av allmänna handlingar finns i den till taxan tillhörande instruktionen. 1.3 Kommunens rätt att ta ut avgift för kopia eller avskrift av allmän handling Denna taxa gäller för kopior med mera av sådana handlingar som är allmänna Beslutet föredras av den handläggare som har upprättat beslutet. På Skatteverkets intranät finns Rutin - utlämnande  23 jan 2020 När en begäran om utlämnande av allmän handling kommer in till myndigheten ska den hanteras skyndsamt1.


Example essay hooks
tv 4k 8k

Riktlinjer och taxa för utlämnande av allmän handling

Lag (2018:1919).