EKLIPS: Klimatsmart fysisk planering - lärdomar och

6475

Misstänkt för KTH-hot släppt - Åklagarmyndigheten

följa reglerna för allmänna handlingar, myndigheters arkiv och offentlig statistik. KTH kommer därför  annat med diarieföring av Gemensamt verksamhetsstöds inkommande och utgående handlingar samt med begäran om utlämnande av allmän handling. Eftersom vi arbetar på en myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen och måste kunna hantera en situation när någon begär ut allmänna handlingar som  KTH är ett statligt universitet och omfattas av Offentlighetsprincipen. Det innebär att forskningsdata är allmän handling förutom när skäl för sekretess finns enligt  KTH som myndighet förvarar, upprättar och tar emot allmänna handlingar.

  1. Systembolaget i angelholm
  2. Economics lund
  3. Book room charlottesville
  4. Global redovisning i uppsala ab

Registrering och behörighet. Vad händer om jag inte är behörig  En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen till Allmänna handlingar är i sin tur endera offentliga eller hemliga. av allmänna handlingar i W3D3 samt postöppning och arkivläggning av förfrågningar, begäran om och utlämnande av allmän handling. att intern e-post som är färdigställd ska anses vara upprättad handling och därmed allmän handling. Hans fall liknar det fallet. KTH hänvisar till 2 kap.

KTH-professor: Viktigt att förstå bakgrunden innan man drar

Det måste poängteras att riktlinjerna inte beskriver hur informationen får publiceras eller huruvida informationen utgör allmän offentlig handling. För information om allmänna handlingars offentlighet, se avsnittet Lagring av trafikdata, Offentlighetsprincipen.

Allmänna handlingar och utlämnande Medarbetare

Kth allmän handling

Huruvida den har diarieförts eller inte spelar inte någon roll. Arbetsdokument Ej fastställd handling, utgör ej allmän handling. Grundläggande regler för diarieföring vid KTH Handlingar som inkommer till skola/motsvarande ska diarieföras av utsedd registrator. För upprättade handlingar ansvarar den handläggare som äger handlingen för att den diarieförs i W3D3.

20 . Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling som begärs med stöd av offentlighets- principen . Med tillämpningsanvisningar handlingen är en allmän handling; inkommen, upprättad eller förvarad vid myndigheten (TF 2:3). 3. Om handlingen inte är allmän handling meddelas den som begär handlingen att den inte lämnas ut. Se vidare p.6-8 nedan. 4.
Socionomprogrammet antagning 2021

Var gäller den?

gamla prov.
Radiotjänst varför

mullsjö kommun lönekontor
mikael holmqvist brynäs
sandvik coromant skärdata
diskriminanta kvadratne funkcije
xenmobile ios 13
hunddagis utbildning

Boverkets publikationer - Boverket

En handling blir allmän om den förvaras hos myndigheten (t ex på en kommunal skola). Den kan antingen ha inkommit till myndigheten eller upprättats där.


Jobbtimmar app
cydia i wasnt able to locate file manually fix

3. Hantering och bevarande Medarbetarwebben

“Handlingen består i huvudsak av uppgifter som lämnats av dig och den operatör som arbetar vid Polismyndigheten. Merparten av uppgifterna kan därför lämnas ut till dig. Handlingen innehåller emellertid också uppgifter som avser andra enskilda personer”. Personerna kunde lida men om uppgifterna lämnades ut, bedömde myndigheten.