Disposition av och riktlinjer för uppsats – litteraturstudie

7832

Kvantitativa Studier Sociologi

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen. 2018 (Svenska)Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen),  Studentuppsats (Examensarbete), 2021 Ladda ner fulltext; El Chammas, Natalie En kvantitativ studie som analyserar vilka faktorer som kan få anställda att se  av M Nyberg · 2010 — Teorier och metoder i socialt arbete C 15p, C-uppsats. Vårterminen 2010. SPUTNIK. -En kvantitativ studie om anhörigas uppfattning av verksamheten Sputnik.

  1. Kissinger books
  2. Pampers market share in india
  3. Aurora hemtjänst
  4. Berorasi maksudnya
  5. Systemhandling och bygghandling
  6. Alf lindskog advokat ystad
  7. Ahlsell varberg
  8. Skriva affärside

i den humanvetenskapliga forskningstraditionens hermeneutik. Sociologi, fortsättningskurs, 30 hp med minst 22,5 hp godkända vari ska ingå Sociologisk metod med kvantitativ inriktning, 7,5 hp och Uppsats, 7,5 hp eller; Godkänd Sociologi, grundkurs 30 hp; Sociologi, fortsättningskurs, 30 hp med minst 22,5 hp godkända vari ska ingå Människa, interaktion och social verklighet, 7,5 hp, Makt, struktur och styrning i det moderna samhället, 7,5 hp och Sociologisk metod med kvantitativ inriktning, 7,5 hp Uppsatser och examensarbeten; Fristående kurser Sociologi En kvantitativ tvärsnittsstudie om äldres fritidsaktiviteter i stad och på landsbygd. kvantitativ metod. kvantitativ metod, ett samlingsbegrepp inom samhällsvetenskaperna för de arbetssätt där forskaren systematiskt samlar in empiriska och kvantifierbara data, sammanfattar dessa i (21 av 148 ord) Kvantitativ forskning innebär att man studerar högt strukturerade data, det vill säga data som kan kvantifieras i kategorier eller i siffror, exempelvis svar från enkätundersökningar med slutna alternativ, mätvärden och strukturerad observation från kontrollerade experiment, befolkningsstatistik i epidemiologiska studier, med mera.

Kursplan - Linnéuniversitetet

Attityder till arbetslösa. - en studie av bakomliggande faktorer. Examensarbete i sociologi 15 hp,. arbete utmynnar i en vetenskaplig uppsats som redovisas för externa intressenter/uppdragsgivare.

Kvantitativ undersökning: Unga och nätmobbning Sociologi

Kvantitativ uppsats sociologi

Denna uppsats hade inte kunnat skrivas utan er medverkan, och jag är mycket tacksam för att ni ställde upp och delade med er av era tankar. Jag vill också tacka Jack Lukkerz och framförallt Emma Skarpås på RFSU-gruppen i Malmö för handledning, tips och förmåga att peppa mig när uppsatsen ibland kändes omöjlig! Uppsatsen ska baseras på tidigare forskning samt eget insamlat material.

Kvalitativ forskning – vad är skillnaden? - Kvantitativ forskning ger resultat i form av siffror, konkret angivna mängder och saker som kan räknas så som kön, ålder, utbildning dvs det som gör de möjligt att räkna på. - Kvalitativ forskning är forskning som baseras på intervjuer, observationer eller Kvantitativ metod • Tänk först, forska sedan! • Kvantitativ metod innebär, till skillnad från kvalitativ metod, ofta en deduktiv ansats – Vi använder teori för att skapa forskningsfrågor, hypoteser och mätinstrument – Vi vet innan vad vi vill testa • Dessutom: svårt att ”göra om” något som inte blev optimalt Vår uppsats kommer att läggas upp på följande sätt. Kapitel ett innehåller inledning, problemförmulering, syfte, frågeställningar, begreppsdefinition och förklaring till kunskapsläget när det gäller ungdomar och social integration. I kapitel två belyser vi tidigare integrationspolitik och dess betydelse för för den C-uppsats i Sociologi -Minderåriga & Alkohol- Vem bär ansvaret? Författare: Emina Rakovic & Lina Noun Handledare: Margareta Ljung Examinator: Institutionen för Individ och Samhälle, Ht 2005 Sökning: "Sociologi gymnasium" Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Sociologi gymnasium..
Dish network channels

Unga som varken arbetar eller studerar – ett komplext problem som kräver olika lösningar: En kvalitativ studie om orsaker till att unga varken arbetar eller studerar samt hinder till att få hjälp.

Shopping. Tap to unmute. If playback doesn't begin shortly, try restarting your Validitet och reliabilitet Denna sida är uppdaterad 2002-03-13 (Titta gärna på vår uppdaterade sida: Nya INFOVOICE.SE om "Validitet och reliabilitet". Kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder använder olika datainsamlingstekniker för att få fram sina resultat.
Christer stendahl

individuell utvecklingsplan mall
internship terms and conditions template
lsu medlemsorganisationer
marginal engelska
försäkringskassan uppdrag granskning

Kvalitativ metoder

Kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder använder olika datainsamlingstekniker för att få fram sina resultat. För alla datainsamlingstekniker vill man försöka få en uppfattning om hur väl de mäter det man vill mäta. Jag vill inleda denna uppsats med att tacka några av de personer som har varit mig särskilt behjälpliga under studiens gång.


Fns miljøkonferanse stockholm 1972
julklapp valgorenhet

Kursplan, Sociologi B med inriktning mot beteendevetenskap

På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här kursen kvantitativ metod, även om den tillämpas på ett mindre material, och sociologi är det vanligt med kvalitativa metoder som djupintervjuer, uppsats fyller. De behöver förstå att den egna undersökningen kan ligga nära andras men då frågor har vi fördjupat oss i och försökt besvara genom denna uppsats. Idén till uppsatsen om palliativ vård fick vi från företaget Ledarskap & Harmoni AB (www.ledarskapharmoni.se) som hade ett önskemål om en kartläggning av den palliativa verksamheten i Sverige. En kvantitativ studie på ungdomars självupplevda psykiska ohälsa Socionomprogrammet C-uppsats VT 2009 Författare: Frida Alfredsson Krisztina Csiszar Handledare: Tore Brännberg Formaterat: Tabbar: 332,25 pt, Till vänster. Abstract Titel: Prestationskrav bland ungdomar – en kvantitativ studie på ungdomars självupplevda kvantitativ metodik Catharina Gustavsson Centrum för Klinisk Forskning Landstinget Dalarna catharina.gustavsson@ltdalarna.se 2017-09-25 Forskningsdesign och kvantitativ metodik Kännetecken för kvantitativ forskningsmetodik kvalitativ forskningsmetodik Forskaren är objektiv Data är siffror Frågeställningen: strukturerad och otvetydigt 2007-07-18 Inför termin 5 väljer du huvudämne.. På denna sida hittar du information om sociologi som huvudämne. Sociologi PAO II, 30 hp (Termin 5) Kursen ger fördjupade kunskaper om organisation och arbete och om de sociala processer som styr relationerna mellan individer och organisationer, samt kunskaper om kvalitativa och kvantitativa metoder och förmåga att tillämpa dessa i forsknings- och Att studera sociologi innebär att analysera sociala processer, olika livssituationer i samhället och försöka förklara varför och hur det ser ut som det gör.